Äventyrets

förskola

Äventyret är en förskola som startade i februari 2019. Vi finns i lokalerna där ”Valsätra förskola” tidigare låg. Lokalerna är nyrenoverade och vi har platser för 43 barn i åldersindelade barngrupper.

Vi ser leken som grunden för barnens utveckling, lärande och välbefinnande och väljer därför att arbeta på ett sätt som är inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken. Vi utgår alltid från barnens intressen och låter verksamheten förändras tillsammans med barnen genom olika projektarbeten.

Öppettider

  • 07.00-17.00 (Mån-Fre)

Kontakt

Rektor
Ulrica Strömberg, 070-020 95 14
ulrica.stromberg@cforetaget.se

Läroplan för förskolan

Våra pedagogiska verksamheter använder LPFÖ 18 som styrdokument.

Uppsägning av plats

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola.

Information

Information

Utevistelse

Vi har utevistelse varje dag då detta främjar hälsa och motorik. Vi har en välplanerad och stor utegård med olika utmaningar för barnen. Vi utforskar närområdet med utflykter varje vecka och besöker gärna olika kulturella evenemang.

Besök oss

Vi vill att alla på Äventyret ska känna sig trygga – därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.

Ateljén

Äventyret arbetar projektinriktat med inspiration av Reggio Emilia pedagogiken. Verksamheten genomsyras av barnens intressen och vi arbetar utifrån målen i läroplanen och andra styrdokument. Vi fokuserar på tillit till barnens förmåga och att de ska lära av varandra.

Kontakta oss

Adress
Lievägen 1
756 48 Uppsala

VISA KARTA

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se