Äventyrets förskola

C Företaget Cmart Förskola

I januari startar vi upp Äventyrets förskola i Valsätra i lokalerna där ” Välsätra förskola” tidigare bedrevs. Lokalerna är nyrenoverade inför uppstarten och vi har platser för 43 barn på 3 olika avdelningar. Vi har åldersindelade barngrupper. 

Äventyret har en välkomnande och inbjudande miljö för barn i alla åldrar. Förskolans miljö är varierande och vi ser leken som grunden för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. 

Utevistelse

Vi har utevistelse varje dag då detta främjar hälsa och motorik. Vi har en välplanerad och stor utegård med olika utmaningar för barnen. Vi utforskar närområdet med utflykter varje vecka och besöker gärna olika kulturella evenemang.

Trygghet

Vi vill att alla på Äventyret ska känna sig trygga – därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.

Pedagogik

Äventyret arbetar projektinriktat med inspiration av Reggio Emilia pedagogiken. Verksamheten genomsyras av barnens intressen och vi arbetar utifrån målen i läroplanen och andra styrdokument. Vi fokuserar på tillit till barnens förmåga och att de ska lära av varandra.

Bildgalleri

Köanmälan och öppet hus

Köanmälan via kommunen är inte öppen ännu. Skicka in en intresseanmälan om du vill att vi kontaktar dig när kön är öppen. Vi kommer att skicka ett sms till dig när kön är öppen samt information om när vi kommer ha öppet hus för intresserade vårdnadshavare.

Äventyrets förskola

Lievägen 2
756 48 Uppsala

Äventyrets förskola

Lievägen 2
756 48 Uppsala

© 2018 C Företaget

POPULÄRA SIDOR

 

 

Öppettider

0X.00-1X.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se