Äventyrets förskola

C Företaget Cmart Förskola

Äventyret är en förskola som startade i februari 2019. Vi finns i lokalerna där ”Valsätra förskola” tidigare låg. Lokalerna är nyrenoverade och vi har platser för 43 barn på 3 åldersindelade barngrupper.

Vi ser leken som grunden för barnens utveckling, lärande och välbefinnande och väljer därför att arbeta på ett sätt som är inspirerat av både Reggio Emilia och Montessori. Båda dessa pedagogiker utgår från barnens intressen och låter verksamheten förändras tillsammans med barnen.

Vi har förskoleplatser lediga till våren. Klicka på ”Ansök om plats” knappen och fyll i formuläret på den nya sidan för att ställa ditt barn i vår kö.

OBS! Vi tar för tillfället inte emot nya barn till småbarn-sidan, lediga platser finns endast på storbarn-sidan.

Utevistelse

Vi har utevistelse varje dag då detta främjar hälsa och motorik. Vi har en välplanerad och stor utegård med olika utmaningar för barnen. Vi utforskar närområdet med utflykter varje vecka och besöker gärna olika kulturella evenemang.

Trygghet

Vi vill att alla på Äventyret ska känna sig trygga – därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.

Pedagogik

Äventyret arbetar projektinriktat med inspiration av Reggio Emilia pedagogiken. Verksamheten genomsyras av barnens intressen och vi arbetar utifrån målen i läroplanen och andra styrdokument. Vi fokuserar på tillit till barnens förmåga och att de ska lära av varandra.

Bildgalleri

Kontakta oss

Äventyrets förskola

Lievägen 2
756 48 Uppsala

Äventyrets förskola

Lievägen 1
756 48 Uppsala

© 2018 C Företaget

POPULÄRA SIDOR

 

 

Öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

KONTAKT

Rektor
Katarina Åsell, 076-275 82 14
katarina.asell@cforetaget.se

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se