Hem

Äventyrets förskola

C Företaget Barnomsorg

Äventyret är en förskola som startade i februari 2019. Vi finns i lokalerna där Valsätra förskola tidigare låg. Förskolan drivs av C Företaget Barnomsorg. Lokalerna är nyrenoverade och vi har platser för 43 barn i åldersindelade barngrupper.

Hemsidan är under bearbetning. Vi kommer att lägga upp nya bilder på vår innemiljö inom kort.

Om oss

Utevistelse

Vi har utevistelse varje dag då detta främjar hälsa och motorik. Vi har en välplanerad och stor utegård med olika utmaningar för barnen. Vi utforskar närområdet med utflykter varje vecka och besöker gärna olika kulturella evenemang.

 

Besök oss

Vi vill att alla på Äventyret ska känna sig trygga – därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.

Ateljén

Äventyret arbetar projektinriktat med inspiration av Reggio Emilia pedagogiken. Verksamheten genomsyras av barnens intressen och vi arbetar utifrån målen i läroplanen och andra styrdokument. Vi fokuserar på tillit till barnens förmåga och att de ska lära av varandra.

Information

Besök oss

Adress
Lievägen 1
756 48 Uppsala

VISA KARTA

Ansökan om förändring i kontrakterad tid

Ändringar bör meddelas förskolan 4 veckor innan ändringen träder i kraft.

Uppsägning av plats på förskolan

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola.

Kontakt

Har du en fråga?