Hem

Äventyrets förskola

C Resurs AB
Äventyret ligger i Valsätra och har platser för 43 barn i åldersindelade grupper. Förskolan erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas. Vi utgår ifrån Läroplanen för förskolan och planerar utifrån barnens intressen, behov och erfarenheter.

Äventyret har en stor utegård med olika utmaningar för barnen och vi går på utflykter i närområdet varje vecka. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Om oss

Utevistelse

Vi har utevistelse varje dag då detta främjar hälsa och motorik. Vi har en välplanerad och stor utegård med olika utmaningar för barnen. Vi utforskar närområdet med utflykter varje vecka och besöker gärna olika kulturella evenemang.

 

Besök oss

Vi vill att alla på Äventyret ska känna sig trygga – därför arbetar vi medvetet med att motarbeta kränkningar och diskriminering av såväl barn som vuxna. Du kan läsa mer om arbetet i vår Likabehandlingsplan.

Ateljén

Äventyret arbetar projektinriktat. Verksamheten genomsyras av barnens intressen och vi arbetar utifrån målen i läroplanen och andra styrdokument. Vi fokuserar på tillit till barnens förmåga och att de ska lära av varandra.

Information

Besök oss

Adress
Lievägen 1
756 48 Uppsala

VISA KARTA

Ansökan om förändring i kontrakterad tid

Ändringar bör meddelas förskolan 4 veckor innan ändringen träder i kraft.

Uppsägning av plats på förskolan

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola.

Kontakt

Har du en fråga?