Introduktion

Introduktionssamtal

Ett introduktionssamtal bokas in innan introduktionen börjar alternativt första dagen där vårdnadshavaren har möjlighet att berätta om barnet, berätta om förväntningar och ställa frågor. Vi tydliggör vikten av kommunikation under introduktionen mellan introducerande person och pedagoger för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra introduktion för barnet och familjen. Tolk bokas in vid behov.

Vi informerar om praktiska frågor, t.ex. vad som behöver tas med (extrakläder, regnkläder, blöjor m.m.), rutiner vid lämning/hämtning, märkning av kläder och vikten av att fylla i schematider samt meddela frånvaro/sjukdom.

Om du har pälsdjur hemma är det viktigt att inte ha kläder nära ett barn som har allergi. Inte komma till förskolan med de kläder som kommit i kontakt med deras pälsdjur.

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion där det är ni som vårdnadshavare som introducerar barnen i verksamheten på förskolan. Det är ni som känner barnen bäst och vi pedagoger driver den övriga verksamheten som vanligt. Vi brukar säga att själva introduktionsperioden är ca 3-5dagar men det är väldigt individuellt. Några barn tar det kortare tid för medan andra längre, oavsett ser vi att ni som vårdnadshavare finns tillgänglig de första 2 veckorna av barnets tid på förskolan.

Schema

Dag 1              9-11
Dag 2-5           9-14
Dag 6-10         Barnets ordinarie tider

Första veckan är vårdnadshavare med de första dagarna. Det är väldigt individuellt för hur lång tid introduktionsperioden pågår. Första dagen kommer vårdnadshavare och barn på ett kortare besök för att sedan vara tillsammans på förskolan mellan 9-14.  Barnets introduktionstid ska inte överskrida den tid barnet har som vistelsetid senare (tex barn som är 20 timmars är inte längre dagar än den tid som de kommer att gå efter introduktionen). I samråd mellan pedagog och vårdnadshavare kortas dagarna ner om barnet visar behov av detta.

Vi anpassar introduktionen utefter barnets behov.. Har barnet tidigare erfarenhet av förskola brukar byte av förskola ske ganska smidigt.

Under introduktionen ser vi gärna att barnet går alla dagar i veckan oavsett om det kommer att vara ledigt fasta dagar under sin ordinarie vistelsetid.

Vårdnadshavare är specialist på sitt barn och pedagogerna på barn i förskoleverksamheten.

Uppföljningssamtal

Efter ca 1mån bokar vi in ett uppföljningssamtal där vi samtalar om introduktionen och hur ni som vårdnadshavare upplever denna tid. Är det några funderingar som har dykt upp? Vi ser fram emot att lära känna era barn.