Vid sjukdom

Kom ihåg att ringa oss och tala om ifall ert barn är sjukt senast klockan 07:30 För att minska risken för smittspridning är det viktigt att barnen stannar hemma när de är sjuka!

Vid feber
…ska barnet ha en feberfri dag hemma.

Vid magsjuka
…ska barnet ha en symtomfri dag hemma, tidigast 48 timmar efter sista kräkningen får barnet komma tillbaka till förskolan. Även symptomfria syskon ska vara hemma när någon i familjen är sjuk.

Allmäntillstånd
Vid alla sjukdomar gäller det att se till barnets allmäntillstånd. Tänk på att det är mer ansträngande för barnet att vara på förskolan än att vara hemma. Därför behöver barnet vara så friskt att det orkar med den ordinarie verksamheten (även utevistelsen).

Insjukning under dagen
Om ert barn insjuknar under dagen så ringer vi till en vårdnadshavare, så fort som möjligt. Därför är det viktigt att vi alltid kan nå er. Tänk därför på att det är viktigt att ni har uppdaterade kontaktuppgifter hos oss. Vi går på allmäntillståndet när vi bedömer om barnet inte orkar vistas i barngruppen.

Frisk igen
Meddela dagen innan till förskolan när barnet kommer tillbaka efter sjukdom senast kl. 15.00. Har vi inte hört något så är barnet hemma nästa dag

Läs mer i broschyren: När barnet är sjukt – Information från landstinget i Uppsala län.